Šiame tinklapyje pateikiama informacija apie ChemXchange projektą. Projektą iniciavo projekto koordinatorius Norvegijos kontraktorių asociacija (EBA), projektas finansuojamas ES 7-osios bendrosios programos - „Tyrimai MVĮ“.

Projekto pradžia 2009 m. sausio 1d. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2012 m. spalio 31d.

Projekto aprašymas

ChemXchange projekto tikslas yra pasiūlyti Europos statybos sektoriaus įmonėms specialiai sukurtą, nebrangią, lengvai naudojamą elektroninę informacijos apie chemines medžiagas pasikeitimo sistemą. ChemXchange sistema padės įmonėms atlikti cheminės rizikos vertinimą, informacijos pateikimą tiekimo grandinėje bei cheminių medžiagų valdymui statybos sektoriaus įmonėje.

ChemXchange projektu siekiama padėti Europos statybos sektoriui spręsti kylančias problemas dėl esamų ir naujų su cheminių medžiagų valdymu susijusių teisės aktų įgyvendinimo. Europos statybos sektorius yra vienas iš didžiausių sektorių, kurį sudaro mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), bei kurios savo veikloje naudoja didelius kiekius bei produktų sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas. Tuo tarpu įmonių darbuotojai naudojantys tokius produktus yra veikiami pavojingų cheminių medžiagų pasižyminčių kancerogeninėmis, mutageninėmis ar toksiškomis reprodukcijai (CMR) savybėmis.

Read complete project description

Platinimas

ChemXchange conference in Oslo, Norway on the 11th of May

Event to inform about the regulations of REACH and CLP being applied in the construction sector. Hosted by The Norwegian Contractors' Association (EBA).

More project results